Pestrý týden

... a také Pražský illustrovaný zpravodaj, Světozor, Eva, Gentleman, List paní a dívek, Hvězda, Letem světem, Salon, Šťastný domov, Pražanka, Vynálezy a pokroky, ...

Pestrý týden  Eva

To vše je můj oblíbený „denní tisk“. O svém vztahu k době těchto časopisů jsem psal v „Dobovém oblečení“, takže se zde nebudu opakovat. Jen bych poznamenal, že díky četbě těchto journálů mám o tehdejším společenském a politickém dění větší přehled než o dnešním. Upřímně, čtu si v nich raději než v současných novinách. Úsměvný je třeba Pražský illustrovaný zpravodaj, který bývá označován za první bulvár. Proti němu je však „MF“ pokleslý plátek nejhrubšího zrna. O „Blesku“ nemluvě... Zkrátka, ponořen do četby, opouštím dnešní, pro mne nepochopitelný svět a odplouvám do desítek let vzdálených světlých minulostí. Někdy se začtu natolik, že vida zajímavý inzerát, okamžitě tam chci zavolat. Jsem pak roztrpčen, když si uvědomím, že ono telefonní číslo už bude dobrých šedesát roků zrušeno!

Intermezzo: Drama na Vltavě (Trocha „dobového“ bulváru)

Salon  List paní a dívek

Píše tyto řádky, leží přede mnou tři čerstvě zachráněné ročníky Letem světem. Původně to byl celý prvorepublikový komplet, ale na jedné nejmenované chalupě potřebovali papír na roztápění v kamnech! Ach jo... „Z hlediska vyššího principu mravního, násilí na blbovi není zločinem“.

Pražský illustrovaný zpravodaj  Gentleman

7. října 2008: Musím se veřejně pochlubit. Podařilo se v co jsem již ani nedoufal. Štěstěna byla tentokrát výjimečně laskava a dopřála mně získati komplet všechny Pestré týdny, v jednotné vazbě a velmi zachovaném stavu. Ročníky 1927 - 1939, tj. celou První republiku. Nyní zbývá pouze sehnat nesehnatelný nultý ročník (1926) a mohu v klidu skonat.

Pestrý týden 1927 - 1939

Konec starých časů? Ale kdež! S Evou se do nich můžete přenést stejně jako paní Veronika.