Lister A Type

motor stabilní

Lister A Junior, stabilní motor, stabilák

Stabilní motor, neboli stabilák, patří téměř k povinné výbavě pravého staromilce. Nutno si však přiznat, že po této stránce jsem byl doposud poněkud „zanedbaný“. Pravda, na přelomu věků jsem po jistý čas byl majetníkem stabilního motoru Lorenz 3 HP, jenže, jak už to tak bývá, vyvstala potřeba financí na důležitější projekt, a tak šel milý Ignác o dům dál. Budiž mi však omluvou, že takovýchto prodejů jsem doposud učinil jen co by se na prstech jedné ruky spočítat dalo.

Pocit neuspokojení a prázdnoty ve mně však hlodal po celé roky. Na jaře 2015 uzrálo rozhodnutí „doplnit stavy“. Žel, ceny stabilních motorů během let stouply k hodnotám značně připomínající drahotu. Zvláště pokud se jedná o stroje čsl. původu. Za nekompletní zcela zrezlý vrak tuctové slávie povalující se desetiletí za stodolou v kopřivách jsou dnes požadovány cifry budící pochybnost o příčetnosti prodejcově. Tedy bylo nutné sáhnout k osvědčené metodě, dovozu stroje zahraničního.

Lister A Junior, stabilní motor, stabilák

Když se objevila nabídka sběratele, jenž pozbyv sebekontroly nad importem exponátů z Anglicka, okolnostmi (Cherchez la femme) nucen byl redukovat sbírku, obětavě jsem vyrazil učinit dobrý skutek odpomoci mu od přebytečného železa. Za zlomek ceny motoru českého bylo možno pořídit kompletní funkční stroj anglický.

Jistě, Lister A Junior pravověrní sběratelé stabilních motorů považují za ordinérní, leč mým potřebám plně postačí. Je stylově konservativní (jak jinak u Brita), vyráběn takřka beze změn v letech 1923 - 1963. Můj kousek nese výrobní číslo z roku 1938, čímž držím meziválečné „vyznání“. Navíc trocha českého nacionalismu zůstala zachována: Lister A Junior údajně inspiroval bratry Paříkovi k výrobě Slávie.

Lister A Junior, stabilní motor, stabilák  Lister A Junior, stabilní motor, stabilák

Motor „blafe“ v dovozovém stavu. Počátkem saisony 2016 jsem udělal toliko dva zásahy. Jednak převinutí zapalovací cívky, což je spolu s výměnou kondenzátoru a posílením magnetů standardní operace, kterou provádím u všech magnetek bez výjimky. Druhou změnu představovalo překonstruování chassis, neb někdejší anglický majitel nahradil shnilé trámky svařenou konstrukcí z jäklů, což nevypadalo dvakráte esteticky. Návrat ke dřevu stabiláku určitě prospěl!

Lister A Junior, stabilní motor, stabilák  Lister A Junior, stabilní motor, stabilák

Lister A JuniorZ hlediska veteránského motorům stabilním patří ta krátká budoucnost, jež nám zbývá. Až skončí éra srazů a rallye (což nastane nepochybně brzy) a než přijdeme o hlavy a Evropa se ponoří do definitivního temna, v onom krátkém mezičase zaslzíme u rotujícího stabiláku, vzpomínajíce na staré dobré časy.


Lister A Junior, stabilní motor, stabilák

Ke stažení:
Návod k obsluze a seznam náhradních dílů pro Lister A & B
(PDF, 12 MB, anglicky)